Czasopismo naukowe Wczesne Średniowiecze


O czasopiśmie



Czasopismo „Wczesne Średniowiecze” prezentuje szeroko pojęte wyniki badań nad historią, kulturą, rzemiosłem, życiem codziennym oraz procesami społeczno-politycznymi. Zakres terytorialny obejmuje przede wszystkim obszar objęty osadnictwem Słowian Zachodnich, natomiast chronologiczny – szeroko rozumiany okres wczesnego średniowiecza. Nasze czasopismo prezentuje zarówno wyniki badań z zakresu nauk humanistycznych, takich jak archeologia, historia, historia sztuki, językoznawstwo czy antropologia kulturowa, jak i dziedzin przyrodniczych: archeozoologii, paleobotaniki czy antropologii fizycznej.
Nasz tytuł przeznaczony jest nie tylko dla naukowców, ale dla wszystkich czytelników zainteresowanych tematyką wczesnego średniowiecza, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę także dzięki publikacjom naukowym.

Przygotowując projekt nowego czasopisma naukowego skupiliśmy się przede wszystkim na jego dostępności – tak dla czytelników, jak i dla potencjalnych autorów. Każdy zamieszczony na portalu artykuł można pobrać w formacie pdf, a proces redakcji i recenzji przesłanych do redakcji artykułów został maksymalnie skrócony.

Czasopismo ukazywać będzie się zarówno w wersji cyfrowej, jak i drukowanej – artykuły, które prezentujemy na naszym portalu, będziemy sukcesywnie wydawać drukiem w kolejnych tomach.
Mamy nadzieję, że nasz nowy projekt stanowić będzie dla Państwa, czytelników i potencjalnych autorów, atrakcyjne przedsięwzięcie, które spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Redakcja
redaktor naczelny: prof. UAM dr hab. Artur Różański
sekretarz redakcji: Marta Siłakowska
kontakt: czasopismo@muzeumgniezno.pl

Rada Naukowa
dr hab. Felix Biermann, prof. US
dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ
prof. dr hab. Stanisław Rosik
prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki

Wydawca
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 1
62-200 Gniezno
t: 61 426 46 41

Wszystkie artykuły opublikowane na portalu chronione są przepisami prawa autorskiego.
Redakcja wyraża zgodę na kopiowanie i przedrukowywanie tylko całości artykułu pod warunkiem zamieszczenia imienia i nazwiska autora, informacji o nim oraz informacji o źródle (link do wczesneśredniowiecze.pl).

„Wczesne Średniowiecze” ISSN:

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno
t: 61 426 46 41
e: czasopismo@muzeumgniezno.pl

ZAJRZYJ DO NAS

   

Godziny otwarcia

od poniedziałku do niedzieli
od 9.00 do 18.00