Witamy w portalu Wczesne Średniowiecze


Aktualności

Gra w piłkę prochami zmarłych - najnowsze odkrycia w Meksyku

Gra w piłkę prochami zmarłych - najnowsze odkrycia w Meksyku

Bobry i elity we wczesnośredniowiecznej Danii

Bobry i elity we wczesnośredniowiecznej Danii

Na tropach błyskotek sprzed wieków. Śledztwo muzealne w Stavanger

Na tropach błyskotek sprzed wieków. Śledztwo muzealne w Stavanger

Nie tylko skarby! Co jeszcze odkryto w Trójcy koło Zawichostu? Wydarzenie online

Nie tylko skarby! Co jeszcze odkryto w Trójcy koło Zawichostu? Wydarzenie online

Odkrycie największego dotąd cmentarzyska anglosaskiego

Odkrycie największego dotąd cmentarzyska anglosaskiego

O Pieczyngach online - wykład prof. Aleksandra Paronia

O Pieczyngach online - wykład prof. Aleksandra Paronia

Sanie – pośmiertny pojazd średniowiecznych władców Rusi

Sanie – pośmiertny pojazd średniowiecznych władców Rusi

Polacy na pierwszej krucjacie? Ślad udziału rycerzy znad Wisły w bitwie pod Niceą (1097)

Polacy na pierwszej krucjacie? Ślad udziału rycerzy znad Wisły w bitwie pod Niceą (1097)

Czy odnaleziono miejsce bitwy pod Roncevaux?

Czy odnaleziono miejsce bitwy pod Roncevaux?

Avalon – tajemnicza wyspa jabłoni i króla Artura

Avalon – tajemnicza wyspa jabłoni i króla Artura

Purpurowe szaty, dyplomacja oraz afera, czyli o pewnej misji do Konstantynopola

Purpurowe szaty, dyplomacja oraz afera, czyli o pewnej misji do Konstantynopola

Piorun w garści. O belemnitach i ich znaczeniu we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich

Piorun w garści. O belemnitach i ich znaczeniu we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich

najczęściej czytane

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Piorun w garści. O belemnitach i ich znaczeniu we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich
Chrzest Chlodwiga, króla Franków
Knut Wielki król Anglii, Danii i Norwegii
Maski z Opola... zdemaskowane
Religia Polan – „biała plama” na przedchrześcijańskiej mapie Europy? Część 1: Czy tylko brak źródeł?
„Grób Piasta” i inne tajemnice przedchrześcijańskiego Gniezna
Skąd się wzięła data chrztu Mieszka?
O elfach i karłach we wczesnośredniowiecznej Europie północnej
O Piaście i Popielu, czyli zabawa w głuchy telefon
O sztuce wojennej wczesnych Słowian według Bizantyjczyków

Zdarzyło się dzisiaj

11 sierpnia 490 W bitwie nad rzeką Addą Ostrogoci dowodzeni przez swego króla Teodoryka Wielkiego pokonali wojska Odoakra, wodza germańskiego sprawującego władzę w Italii.
791 Zmarł Jaenbert, anglosaski mnich i opat, arcybiskup Canterbury od 766 r., późniejszy święty katolicki. 
897 Zmarł Wilfred Włochaty, władca kataloński, hrabia Urgell, Cerdanyi, Barcelony, Girony, Besalú i Ausony. 
979 Zmarł Gero, hrabia Alsleben nad Soławą.
1091 Zmarł Bolesław Wratysławowic, czeski królewicz, książę ołomuniecki, najstarszym synem Wratysława II, króla Czech, i jego trzeciej żony Świętosławy Swatawy, księżniczki polskiej. 
1128 Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych (w Latopisie Ławrientiewskim) o Grodnie, siedzibie księcia grodzieńskiego Wsiewołodka.
1137 Początek unii aragońsko-katalońskiej zawartej na mocy układu podpisanego w mieście Heusca przez Ramira II Aragońskiego (Mnicha) i Rajmunda Berengara IV Świętego.

Recenzje

Snorri Sturluson, "Heimskringla"

Snorri Sturluson, "Heimskringla"

Paweł Babij, Wojskowość Słowian Połabskich, t. I i II

Paweł Babij, Wojskowość Słowian Połabskich, t. I i II