Kalendarium


Kalendarium Wczesnego Średniowiecza

DZIEŃ
24
MIESIĄC
wrzesień
ROK
POSTAĆ HISTORYCZNA
NAZWA GEOGRAFICZNA
FRAZA
24 września 622 Mahomet opuścił Mekkę i udał się do Jatribu (późniejszej Medyny). Zakończyła się hidżra.
768 Zmarł Pepin Krótki zwany też Małym, król Franków od 751 r., ojciec Karola Wielkiego.
787 Rozpoczął się II sobór nicejski, na którym potępiono ikonoklazm (obrazoburstwo) jako herezję.
911 W wieku 18 lat zmarł Ludwik IV Dziecię, król wschodnich Franków (czyli Niemiec) z dynastii Karolingów od 900. Niektóre źródła jako datę jego śmierci podają 20 września.
1046 Z rąk pogan zginął Gerard (Gellert) Sagredo, biskup misyjny działający na terenie Węgier, męczennik i święty Kościoła katolickiego. Został strącony do Dunaju z góry, która dziś nosi jego imię.
1054 Zmarł Herman z Reichenau, zwany Kulwaym lub Chromym. Był benedyktynem, astronomem, matematykiem, kompozytorem, kronikarzem i poetą. Został błogosławionym Kościoła katolickiego.
1120 Zmarł Welf IV, książę Bawarii z rodu Welfów panujący od 1101 r. Ożenił się ze starszą o 26 lat Matyldą Toskańską. Zmarł bezpotomnie.
1143 Zmarł papież Innocenty II. W lipcu 1136 r. wydał bullę znoszącą zwierzchność arcybiskupstwa magdeburskiego nad polskim Kościołem (tzw. bulla gnieźnieńska).
1180 Aleksy II Komnen został cesarzem bizantyńskim.