Kalendarium


Kalendarium Wczesnego Średniowiecza

DZIEŃ
07
MIESIĄC
czerwiec
ROK
POSTAĆ HISTORYCZNA
NAZWA GEOGRAFICZNA
FRAZA
7 czerwca 555 W drodze powrotnej z Rzymu podczas pobytu w Syrakuzach zmarł na kamicę żółciową Wigiliusz, papież od 537 r.
1002 Henryk II Święty został koronowany na króla Niemiec.
1066 W grodzie Łączyn zamordowano Gotszalka, księcia obodrzyckiego. Inspiratorami zbrodni byli prawdopodobnie przeciwni chrystianizacji Wieleci.
1099 Rozpoczęło się oblężenie Jerozolimy przez krzyżowców biorących udział w pierwszej krucjacie.