Kalendarium


Kalendarium Wczesnego Średniowiecza

DZIEŃ
11
MIESIĄC
sierpień
ROK
POSTAĆ HISTORYCZNA
NAZWA GEOGRAFICZNA
FRAZA
11 sierpnia 490 W bitwie nad rzeką Addą Ostrogoci dowodzeni przez swego króla Teodoryka Wielkiego pokonali wojska Odoakra, wodza germańskiego sprawującego władzę w Italii.
791 Zmarł Jaenbert, anglosaski mnich i opat, arcybiskup Canterbury od 766 r., późniejszy święty katolicki. 
897 Zmarł Wilfred Włochaty, władca kataloński, hrabia Urgell, Cerdanyi, Barcelony, Girony, Besalú i Ausony. 
979 Zmarł Gero, hrabia Alsleben nad Soławą.
1091 Zmarł Bolesław Wratysławowic, czeski królewicz, książę ołomuniecki, najstarszym synem Wratysława II, króla Czech, i jego trzeciej żony Świętosławy Swatawy, księżniczki polskiej. 
1128 Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych (w Latopisie Ławrientiewskim) o Grodnie, siedzibie księcia grodzieńskiego Wsiewołodka.
1137 Początek unii aragońsko-katalońskiej zawartej na mocy układu podpisanego w mieście Heusca przez Ramira II Aragońskiego (Mnicha) i Rajmunda Berengara IV Świętego.