Witamy w portalu opisującym Wczesne Średniowiecze


Aktualności

19.07.2021 Na tropach cesarskiego pałacu. Odkrycie kościoła Ottona I Wielkiego w Niemczech

19.07.2021 Na tropach cesarskiego pałacu. Odkrycie kościoła Ottona I Wielkiego w Niemczech

16.07.2021 Król i jego pustelnia. Badania jaskini Anchor Church w Wielkiej Brytanii

16.07.2021 Król i jego pustelnia. Badania jaskini Anchor Church w Wielkiej Brytanii

15.07.2020 Spotkanie online "Dziki Zachód przed Europejczykami"

15.07.2020 Spotkanie online "Dziki Zachód przed Europejczykami"

12.07.2021 Odkrycie jednych z najstarszych pochówków chrześcijańskich w Sigtunie w Szwecji

12.07.2021 Odkrycie jednych z najstarszych pochówków chrześcijańskich w Sigtunie w Szwecji

09.07.2021 Spotkanie po ponad 1000 latach. Szkielety dwóch brutalnie zamordowanych krewnych na wystawie w Kopenhadze

09.07.2021 Spotkanie po ponad 1000 latach. Szkielety dwóch brutalnie zamordowanych krewnych na wystawie w Kopenhadze

07.07.2021 Polska-Norwegia, ok. 1000-1300. Q&A

07.07.2021 Polska-Norwegia, ok. 1000-1300. Q&A

08.07.2021 Co można wyczytać z kamienia osadzającego się wskutek użytkowania wody ? Wyniki najnowszych badań akweduktu cesarza Walensa

08.07.2021 Co można wyczytać z kamienia osadzającego się wskutek użytkowania wody ? Wyniki najnowszych badań akweduktu cesarza Walensa

05.07.2021 O tym jak czterystuletnie opisy pomagają archeologom badać jeszcze starsze zabytki

05.07.2021 O tym jak czterystuletnie opisy pomagają archeologom badać jeszcze starsze zabytki

28.06.2021 Co decydowało o byciu Anglosasem? Wyniki najnowszych badań paleoantropologicznych cmentarzysk anglosaskich

28.06.2021 Co decydowało o byciu Anglosasem? Wyniki najnowszych badań paleoantropologicznych cmentarzysk anglosaskich

25.06.2021 Rabusie czy krewni? Kto okradał groby we wczesnym średniowieczu?

25.06.2021 Rabusie czy krewni? Kto okradał groby we wczesnym średniowieczu?

24.06.2021 Wykład online "Listy historyków jako źródło do poznania środowiska mediewistycznego w latach 50-60 XX wieku"

24.06.2021 Wykład online "Listy historyków jako źródło do poznania środowiska mediewistycznego w latach 50-60 XX wieku"

21.06.2021 Sześć liter, które mogą zmienić historię. Odkrycie inskrypcji runicznej na stanowisku wczesnosłowiańskim w Czechach

21.06.2021 Sześć liter, które mogą zmienić historię. Odkrycie inskrypcji runicznej na stanowisku wczesnosłowiańskim w Czechach

1 2 3 4 5 następna