Artykuły


Artykuły

Dzieje katedry krakowskiej od XI do XIII w.
MARTA GRACZYŃSKA

Dzieje katedry krakowskiej od XI do XIII w.

Kościół koronacyjny królów polskich i ich nekropolia, świątynia, której biskup przez kilka stuleci w historii Królestwa Polskiego był jednym z najważniejszych dostojników kościelnych w kraju. Tak kojarzy się katedra krakowska. Jej dzieje sięgają do roku 1000 i są niezwykle burzliwe. Wpłynęły na kształt świątyni, która do dziś góruje nad wzgórzem i miastem.

Tajemniczy bohater historii. Ardagast i Bizantyjczycy
MARCIN SŁOWIK

Tajemniczy bohater historii. Ardagast i Bizantyjczycy

Pojawienie się Słowian, nowego przeciwnika Cesarstwa wschodniorzymskiego, szybko zostało odnotowane na kartach bizantyjskich źródeł. Dzieje Bałkan w VI i VII wieku niosą za sobą wiele tajemnic, do których należy historia Ardagasta, charyzmatycznego wojownika na czele grupy Słowian. Historia jednego z licznych takich wodzów w tym czasie, choć nielicznych, o których wprost mówią źródła.

Religia Polan – „biała plama” na przedchrześcijańskiej mapie Europy?  Część 1: Czy tylko brak źródeł?
DR KAMIL KAJKOWSKI

Religia Polan – „biała plama” na przedchrześcijańskiej mapie Europy? Część 1: Czy tylko brak źródeł?

Religie pogańskich Słowian należą do słabo naświetlonych przez źródła, a tym samym badania nad nimi należą do trudnych (o ile w ogóle możliwych). W kontekście postulowanego niedoboru tych źródeł pewne nadzieje wiąże się z terenami Słowiańszczyzny nadbałtyckiej i dawnej Rusi. Pozostałe obszary Słowiańszczyzny stanowią jednak białą plamę na mapie Europy wczesnego średniowiecza. Czy na pewno?

Chrzest Chlodwiga, króla Franków
WOJCIECH BREJNAK

Chrzest Chlodwiga, króla Franków

Zmiana wyznawanej wiary dla każdego ludu ma ogromne znaczenie i wiąże się z licznymi problemami. Jednak kiedy do głosu dochodzi polityka, nawet pogański władca barbarzyńskich Franków może dostrzec korzyści płynące z przyjęcia chrztu. Czy król Chlodwig uległ faktycznemu nawróceniu, czy może było to jedynie propagandowe posunięcie? 

Jak historycy zmieniali swoje podejście do sag
DR HAB. PROF. UŚ JAKUB MORAWIEC

Jak historycy zmieniali swoje podejście do sag

Staroskandynawskskie sagi – literackie opowieści o legendarnych lub historycznych bohaterach, budziły zainteresowanie historyków od momentu powstania współczesnej nauki historycznej. Początkowo bezkrytycznie wierzono informacjom w nich zawartym. Później uznano sagi za niewiarygodne. Obecnie znów postrzega się je jako wartościowe źródła historyczne, jednak podchodzi się do nich ostrożnie.

Karol Młot w bitwie pod Poitiers
WOJCIECH BREJNAK

Karol Młot w bitwie pod Poitiers

Na początku VIII wieku podboje arabskie dosięgnęły południowej Europy. Państwo Franków znalazło się w obliczu nowego niebezpieczeństwa. Tylko jeden człowiek mógł zjednoczyć swój lud i stawić czoła Arabom. Mimo wewnętrznego rozbicia i nieudolnego władcy, siły frankijskie postanowiły sprzeciwić się najeźdźcy nieopodal miasta Poitiers 25 października 732 roku


Gród wawelski w X-XI w.
MARTA GRACZYŃSKA

Gród wawelski w X-XI w.

Wzgórze wyniesione ponad wody rzeki Wisły, pośród mokradeł i rozlewisk, dzięki temu naturalnie obronne i trudne do zdobycia. Samo wzniesienie najczęściej kojarzone jest z jamą czy też jaskinią zamieszkiwaną w zamierzchłych czasach przez mitycznego smoka. Dla wielu jest to siedziba legendarnego króla Kraka i bohaterskiej Wandy. Jest symbolem polskości. Jakie były początki grodu wawelskiego w Królestwie Polskim?

 Święty Ansgar – apostoł Północy
BARTOSZ RYCERZ

Święty Ansgar – apostoł Północy

Wprowadzanie chrześcijaństwa do państw skandynawskich nie było łatwe. Rozpoczęło się w XI w. za sprawą Ansgara, późniejszego świętego. Pomimo początkowych sukcesów odnoszonych przez jego kolejne misje chrystianizacyjne, okazało się, że dumni wikingowie niechętnie porzucają wiarę przodków. I tak było przez kolejne dwa stulecia…

Anarchia czy demokracja? Ustrój Słowian oczami Bizantyjczyków
MARCIN SŁOWIK

Anarchia czy demokracja? Ustrój Słowian oczami Bizantyjczyków

W myśl uświęconej zasady „poznaj swego wroga”: Bizantyjczyków w VI-VIII wieku interesowało niemal wszystko, co dotyczyło Słowian. Także ich ustrój. Mieszkańcy uporządkowanego, cywilizowanego Cesarstwa wschodniego nie mieli o nim najlepszego zdania. Generalnie uważali, że Słowianie to… anarchiści. Taka to była specyficzna ocena demokracji. Lepiej, gdy władzę przejmowali autokraci. 

 Czy zachodniosłowiańscy kapłani byli kobietami?
DR KAMIL KAJKOWSKI

Czy zachodniosłowiańscy kapłani byli kobietami?

W zachowanych opisach religii i kultu pogańskich Słowian relatywnie często pojawia się postać kapłana. Osoby takie przedstawiano nie tylko jako postaci czuwające nad właściwym przebiegiem czynności obrzędowych, ale także jako strażników dawnych (w opinii kronikarzy przemijających już) wartości. Kapłani byli mężczyznami, jednak pewne cechy łączyły ich z kobietami.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna